LYRICS: Tim Godfrey – Iyanu A Sele ft. Pastor Adeboye, Tope Alabi

Tim-Godfrey-feat-Pastor-E-A-Adeboye-Tope-Alabi-Iyanu-a-Sele-feat-Pastor-E-A-Adeboye-Tope-Alabi-mp3-image

Tim Godfrey ft Pastor Adeboye & Tope Alabi – Iyanu A Sele Lyrics.

Tim Godfrey “Iyanu A Sele” Lyrics. 

Iyanu a sele (Amen)

Te be rin irin ajo, Iyanu A sele (Amen)

Aye o ni ridi yin (Amen)

Ota o ni ridi yin (Amen)

Owo aye o ni ka yin (Amen)

Owo ota o ni ran yin (Amen)

Otin dara tele, ko dara mo,

Ko ni de bayin (Amen)

Ewe nla yin, ko ni ru wewe (Amen)

Oke oke le o ma lo (Amen)

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

Te be Rin irin Ajo

When you come and when you go

I Decree and I Declare

Iyanu A Sele

Aye O ma ni Ridi yin

Ota O ma ni Ridi yin

I Decree and I Declare

Iyanu A Sele O

Na wo Esoke, Na wo Esoke

Fi yin Oluwa Logo O

(Yin Oluwa Logo O)

Yin Oluwa Logo O

Loke Loke, Loke Loke

La ma ma La Oo

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele

Oba to ni wa, Oba to L ‘agbara

Oluso Agutan ti ki sun

Olu modi ina yi wa ka Oo

Iyanu A Sele O

Logan, Oya, k’ Iyanu ma Sele O

Na wo Esoke, Na wo Esoke

Fi yin Oluwa Logo O

(Oti se, Oti se, Oti se)

Yin Oluwa Logo O

Loke Loke, Loke Loke

La ma ma La Oo

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

(I Decree and Declare)

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

Iyanu A Sele O, Iyanu A Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu A Sele O

Igbagbo ni Orisun ohun Gbogbo

Ti Ahun Bere

Isele, Iyanu, Ayo, Ogo,

Idunu ore Airotele, Beni

Alafia Ohun Oro ti

Ki se Baye tin Fun ni O

E ni mo tenu mo, ko ri be

Iyanu ti Sele

Oti Sele, (Oti Sele)

Oti Sele, (Oti Sele)

Koma Se O, (Oti Sele)

Iyanu ma oro bi’rodo (Oti Sele)

Ojo aro Oda, (Oti Sele)

Your Miracle Cars (Oti Sele)

Your Miracle Children, (Oti Sele)

{ Iyanu ti Sele O, Iyanu ti Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu ti Sele O

Iyanu ti Sele O, Iyanu ti Sele O

Right Here, Right Now

Iyanu ti Sele O }

In the Name

That’s Above every other name

You will Swim in Wealth (Amen)

When you Knock at One Door

Three will be Open unto You (Amen)

You’ll be Among the Greatest (Amen)

You will be Among the Best (Amen)

You will be Among

The Most Successful (Amen)

Miracles will begin to Happen

Through You (Amen)

IYANU A SELE (Amen)